Wspólnoty

TRZY NAMIOTY

TRZY NAMIOTY to nazwa wspólnoty katolickiej, która działa przy Domu Diecezjalnym Tabor w Rzeszowie. Nawiązuje ona do prośby świętego Piotra, który po spotkaniu z Jezusem Zmartwychwstałym na górze Tabor chciał rozbić trzy namioty, aby w ten sposób przedłużyć doświadczenie spotkania.
Wspólnota liczy około 120 osób. Zrodziła się ona po przeprowadzonym Seminarium Wiary (rekolekcjach opartych na kerygmacie) przez świeckiego ewangelizatora Witka Wilka w roku 2021.
Kapłanami odpowiedzialnymi za wspólnotę są: ks. Daniel Drozd (dyrektor domu Tabor) i ks. Piotr Gnat (dyrektor SNE Rzeszów).
Wspólnota spotyka się w Domu Diecezjalnym Tabor co tydzień w poniedziałek o godz. 19:00. Uczestnicy formują się codziennie na podstawie zeszytów autorstwa ks. Artura Sepioło z Gliwic.
Liderem z ramienia świeckich odpowiedzialnym za Trzy namioty jest Witek Wilk. Uczestnicy wspólnoty zapraszani są do przeżywania Kursów, które prowadzi Szkoła Nowej Ewangelizacji. Szkoła osoby do tak zwanej ekipy werbuje ze wspólnoty Trzy Namioty i wspólnoty Drzewo Życia, która działa w Rzeszowie przy parafii św. bpa Pelczara na ul. Lwowskiej.

DRZEWO ŻycIA

(opis w trakcie przygotowania)
Tabor