SNE – Szkoła Nowej Ewangelizacji

Jesteśmy zwykłymi wierzącymi ludźmi, którzy w ramach Kościoła
katolickiego dzielimy się swoją wiarą i prowadzimy kursy-rekolekcje dla
dorosłych. Wykorzystujemy nowe metody, ale treść tego co głosimy jest
niezmienna to: Żywy Jezus Chrystus! Kursy odbywają się w Domu Diecezjalnym
TABOR w Rzeszowie głownie na weekendach.

Nasza pełna nazwa to: Diecezjalna
Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Pawła VI (SESA).Członkowie naszej Szkoły formują się we wspólnotach:  TRZY NAMIOTY i DRZEWO ŻYCIA!